V Nit V Nit V Nit V Nit V Nit V Nit


Insignia Gonzalez Insignia González


Emprenedoria Emprenedoria


Frigo_Evangelista Frigo_Evangelista


Frigo_Evangelista Frigo_Evangelista


elisa elisa phf phf sisquella sisquella
macer presi macer presi flors pereto flors pereto nova vella junta nova vella junta
presi olivier presi olivier cloenda macer cloenda macer noies noies


Remei investidura Remei investidura Investidura Bellaterra Investidura Bellaterra
Creu Roja Creu Roja Pastor Evangelic Pastor Evangelic Presidenta Presidenta
Vista de l‘Ermita Vista de l‘Ermita Autoritats Autoritats socis_vidua socis_vidua
Detall_porxo Detall_porxo sostre porxo sostre porxo fasana_lateral fasana_lateral